Біологія і географія

Меню сайта
Пошук
***
Леонтьєва Валентина Олександрівна - «На Урок» Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.
Корисні сайти
 • biology.org.ua
 • Инфоурок
 • Открытый урок
 • Освітній портал Супер-урок
 • Шкільне життя
 • Нова школа
 • Учительский журнал
 • Сайт оош№1 г.Славянска
 • Сайт учителя физики и астрономии Головачева А.Н.
 • _

  Міжнародна система відліку часу.

   Тема №5. Міжнародна система відліку часу.

  Місцевий (сонячний) час - час на певному меридіані в даний момент

  У один і той самий момент у різних точках планети, що лежать на різних меридіанах, час буде різним. Він різнитиметься в усяких двох пунктах, довготи яких неоднакові. Однаковим він буде лише в усіх точках, що лежать на одному меридіані, тобто тих, що мають однакову довготу.

  Повний оберт Землі ≈ 24 години ⇒ на Землі → 24 годинні пояси по 15° (нумерація на схід від Грінвича)

  360°:24 год = 15° - поворот Землі за 1 годину

  1 год = 60 хв : 15° =4 хв - різниця місцевого часу, якщо різниця довготи  1°

  отже:  (запам'ятати!!!)

  •  1° = 4 хв ( 1`= 4 c)  
  • 15°= 1 год

  Повний оберт (на 360°) навколо своєї осі Земля робить за добу - 24 год. Відповідно за 1 год наша планета обернеться на 15° (360° : 24 год = 15°). Отже на сусідніх меридіанах, проведених через 15°, різниця в місцевому часі становитиме 1 год. На сусідніх меридіанах, проведених через 1°, місцевий час відрізнятиметься на 4 хв (1 год = 60 хв; 60 хв : 15° = 4 хв), проведених через 1' (одну мінуту градуса) - на 4 с (1° = 60'; 1 хв = 60 с, 4 хв • 60 с = 240 с; 240 с : 60' = 4 с). 

  Відлік часу:

  Різні точки → різна довгота → різний час ( "+" на схід, "-" на захід)

  Задача №1 (записуємо в зошит).

  Визначити місцевий час в Донецьку, якщо в Київі полудень (12 годин)

  1) Київ - 30°34' сх. д.;   Донецьк - 37°49' сх. д. - довгота міст

  2) 37°49' - 30°34' = 7°15' - різниця в градусах

  3) 7° • 4 хв + 15' • 4 с =28 хв + 60с = 29 хв - різниця в часі 

  4) 12 год + о год 29 хв = 12 год 29 хв - місцевий час в Донецьку


  Задача №2.

   Визначити місцевий час у Львові, якщо в Київі полудень (12 годин)

  1) Київ - 30°34' сх. д.;       Львів - 24°03' сх. д.

  2) 30°34' - 24°03' = 6°31' - різниця в градусах

  3) 6° • 4 хв + 31’ • 4 с =24 хв +124с= 24 хв+2 хв 4с =26 хв 4 с - різниця в часі 

  4) 12 год - 26 хв 4 с = 11 год - 26 хв 64 с = 11 год 33 хв 56 с - місцевий час у Львові

  На західних і східних околицях навіть одного населеного пункту місцевий час різнитиметься, оскільки вони мають різну довготу. Ця різниця наростатиме зі збільшенням відстані між меридіанами. Місцевий час на меридіані, що розташований далі на схід від якогось пункту, випереджатиме час у ньому, а на меридіані, що далі на захід, - відставатиме. Наприклад, якщо за місцевим часом у Києві полудень (12 год), то в Донецьку вже 12 год 29 хв, а у Львові в цей самий момент - лише 11 год 33 хв 56 с.

  Мал. Годинні пояси

  Для зручності у світі запроваджено міжнародну систему відліку часу. Для цього земну поверхню поділили на 24 смуги (за кількістю годин у добі) - годинні пояси (по 15° довготи кожна). У кожному поясі по центру проходить середній меридіан. Місцевий час цього середнього меридіана домовилися вважати однаковим в даний момент для всіх пунктів у межах всього годинного поясу. Цей час називають поясним. Межі поясів на карті в океанах проведено суворо по меридіанах. На суходолі для зручності вони проходять по державних кордонах і адміністративних межах. Номери поясів зазначено на верхній або нижній рамці карти. Цифра на рамці вказує на відмінність у часі між даним годинним поясом і початковим (нульовим). Знак «+» чи «-» біля цифри показує, яку дію слід зробити (додавання чи віднімання), щоб визначити поясний час відносно початкового поясу.

  Поясний час - час даного часового поясу (місцевий час середнього мередіана поясу)

  • час сусідніх поясів різниться на 1 год ( "+1" на схід, "-1" на захід)
  • годинні пояси від 0 до 23 на схід від Грінвичського мередіану
  • Україна → > S - в ІІ, незначна в І (частина Закарп.обл) і в ІІІ (Луган.обл, частини Дон. і Харк. обл.) ⇒ ІІ часовий пояс 
  • поясний час в Україні → місцевий час Київа (≈ середній мередіан 2-го поясу) → східноєвропейський!
  Середні меридіани годинних поясів віддалені один від одного на 15°, або на 1 год у часовій мірі. Через те час у сусідніх годинних поясах різнитиметься рівно на 1 год. Годинні пояси пронумеровано від 0 до 23 у східному напрямку: середнім меридіаном нульового поясу є Гринвіцький (початковий) меридіан, 1-го поясу - меридіан 15° сх. д., 2-го - 30° сх. д., 12-го поясу - 180-й меридіан, 23-го поясу - меридіан 15° зх. д. Час нульового поясу називають західноєвропейським, 1-го - середньоєвропейським, 2-го - східноєвропейським. Номер поясу вказує поясний час у момент, коли на Гринвіцькому меридіані північ (0 год). Рухаючись на схід, стрілку годинника слід переводити на одну годину вперед, коли перетинаємо межу годинного пояса, а рухаючись на захід - на годину назад.

  Літній час → в кінці березня годинники переводять на 1 годину вперед (> 100 країн світу, Росія - ні!)

  Лінія зміни дат → вздовж 180-го меридіана змінюється дата (із сходу на захід +1 доба)

   

  Задача №3 (записуємо в зошит).

  Визначити поясний час в Пекіні, якщо в Київі полудень (12 годин)

  1) Київ - ІІ часовий пояс;   Пекін - VІІІ (визначаємо за картою часових поясів)

  2) 8 - 2 = 6 годин - різниця в часі

  3) 12 год + 6 год = 18 год  - поясний час в Пекіні  П.р.№3. Розв’язування задач на визначення часу

  Використовуючи карту годинних поясів світу в атласі ст.11, розв’яжіть задачі на визначення поясного часу:

  (кожну дію розписувати з поясненням, як у прикладі на уроці!!! - за кожну дію 0,5б)

  Задача №1. Яка різниця в часі (місцевий час) між Слов'янськом (37о37' сх.д) і Київом (30°34' сх. д.)?  (1,5 б)

  Задача №2.  В Київі 13 год. 20 хв. Визначте місцевий час у Тернополі - 25о36' сх.д (різницю в градусах можна округлити до цілого градуса). (2 б) 

  Задача №3. В Київі 20 год. 35 хв. Визначте місцевий час у Полтаві - 34о33'сх.д. (різницю в градусах можна округлити до цілого градуса)(2 б) 

  Задача №4. У Харкові поясний час становить 12 год 25 хв. Визначте, яким буде поясний час у Токіо (Японія). (1,5 б)

  Задача №5. У Слов'янську поясний час становить 09 год 48 хв. Визначте, яким буде поясний час у Римі (Італія). (1,5 б)

  Задача №6. На Грінвичському (нульовому) меридіані місцевий час становить 16 год. Визначте, який поясний і місцевий час у Слов'янську (починаємо з поясного) (3,5 б)

  Задача №7*. Яка географічна довгота пункту В, якщо у ньому місцевий час 8 год 30 хв, тоді як у Лондоні 6 год. (додатковий )  ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

  • Місцевий час - це система відліку часу на основі реального сонячного часу, властивого кожному пункту на земній кулі.
  • Годинні пояси - це 24 смуги, на які поділена земна поверхня для здійснення поясного відліку часу.
  • Поясний час - це система відліку часу за місцевим часом на меридіані, що проходить посередині певного годинного поясу земної поверхні.
  • Україна розташована у 2-му годинному поясі; поясний час у державі називають київським.
  • Літній час - це система відліку часу на 1 год уперед відносно поясного часу, прийнятого в даній країні.


  ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Які види часу існують в міжнародній системі його відліку?
  • 2. Який час називають місцевим? Чи може він бути однаковим у різних точках?
  • 3. Обчисліть місцевий час у столиці України та її крайній західній точці, якщо у вашому обласному центрі полудень.
  • 4. Визначте, в якому місці земної кулі буде північ за місцевим часом у той час, коли полудень у Тернополі.
  • 5. Навіщо запроваджено годинні пояси?
  • 6. Чому межі годинних поясів на суходолі проведено не суворо вздовж меридіана?
  • 7. Який час вважається поясним часом в Україні? Установіть довготу середнього меридіана 2-го годинного поясу.
  • 8. У Харкові поясний час становить 14 год 25 хв. Яким буде поясний час у Парижі?
  • 9. На скільки час в Україні відрізняється від західно- та середньоєвропейського?
  • 10. Наведіть приклади регулювання часу в країнах світу.


  Д/З: § , т/з  №5, пр.р.№3, відео на сайті!!!  Категория: 8 клас | Добавил: valentina (18.10.2020)
  Просмотров: 471 | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Вхід на сайт
  Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Copyright MyCorp © 2021
  Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz