Мир биологии и географии

Меню сайта
Новости, новости..
6 класс [116]
7 класс [96]
8 класс [61]
9 класс [42]
10 класс [84]
11 класс [0]
Статистика

Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0
Полезные сайты
 • biology.org.ua
 • На урок
 • Инфоурок
 • Открытый урок
 • Освітній портал Супер-урок
 • Шкільне життя
 • Нова школа
 • Учительский журнал
 • Славянск.Справочник города
 • Карта Славянска
 • Друзья сайта
 • Сайт оош№1 г.Славянска
 • Сайт учителя физики и астрономии Головачева А.Н.
 • - -
  Наш опрос
  Оцените мой сайт
  Всего ответов: 437

  Внутрішня будова та функції листка. Листопад.

  § 28 (2) Внутрішня будова та функції листка. § 29. Листопад.

  Яка внутрішня будова листка?

  Внутрішня будова листка зумовлена його функціями. Зверху та знизу листок вкритий клітинами покривної тканини - шкірки (мал. 120). Її клітини щільно прилягають одна до одної, захищаючи внутрішні частини від висихання, механічних ушкоджень. Хлоропластів у більшості клітин шкірки немає. Тож ці клітини безбарвні й прозорі, завдяки чому сонячні промені легко проникають крізь них у товщу листка. Шкірку вкриває тонкий шар кутикулиПоміж безбарвних клітин шкірки попарно розташовані клітини, що містять хлоропласти. Дві такі замикаючі клітини утворюють продихи (мал. 121). Вони переважно бобоподібної форми з потовщеними оболонками. Між замикаючими клітинами є щілиноподібний отвір - продихова щілина. Крізь продихи відбувається зв’язок між навколишнім середовищем і міжклітинним простором листка. Завдяки хлорофілу в замикаючих клітинах продихів на світлі здійснюється фотосинтез. Це зумовлює надходження до них води, унаслідок чого продихова щілина відкривається. Уночі, коли фотосинтез припиняється, продихові щілини закриваються. Так регулюється інтенсивність газообміну та випаровування води. Цікаво знати, що в переважної більшості рослин продихи містяться на нижньому боці листка, тому сонячні промені на них не потрапляють, що сприяє збереженню води в рослині. Плаваючі листки водних рослин (латаття) мають продихи лише на верхній частині листкової пластинки.

  Повернемося до малюнка 120. Ви бачите, що ближче до верхньої поверхні листка розміщені видовжені клітини, які нагадують стовпчики. Ці клітини щільно прилягають одна до одної, майже без міжклітинників. Вони утворюють стовпчасту тканину листка. Нижче розташовані овальні клітини, між якими є великі міжклітинники. Це губчаста тканина листка. Найінтенсивніше фотосинтез відбувається у стовпчастих клітинах, які містять більше хлоропластів. Кількість хлоропластів у клітинах губчастої тканини менша, тому фотосинтез у них здійснюється не так активно. У цих клітинах запасаються різні речовини, наприклад крохмаль. Міжклітинники заповнені повітрям і водяною парою. Вони сполучені з продихами і забезпечують газообмін у листку та випаровування.

  Як ви пам’ятаєте, пластинка листка пронизана щільною сіткою провідних пучків - жилок. їхні функції - провідна та опорна. Основу жилок складають провідні тканини - ситоподібні трубки та судини. По ситоподібних трубках з листка до всіх інших органів відтікають органічні речовини, утворені під час фотосинтезу. Судини забезпечують постачання клітин листка водою та неорганічними речовинами. Волокна механічної тканини з потовщеними оболонками слугують скелетом листка.

  Функції листка. Основні функції листка: фотосинтез, дихання, випаровування води. Використовуючи енергію світла зводи та вуглекислого газу рослини синтезують органічні речовини в процесі фотосинтезу. На світлі за рахунок енергії Сонця рослини здатні розкладати молекули води, унаслідок чого виділяється кисень (О2), потрібний для дихання всім живим істотам. 

  Рослини також інтенсивно дихають. Крізь продихи в рослину надходить кисень і виділяється вуглекислий газ. Рухаючись міжклітинним простором, кисень проникає до всіх живих клітин рослинного організму, там здійснюється окислення органічних сполук з виділенням вуглекислого газу. Тим самим шляхом у зворотному напрямку виділяється вуглекислий газ. Тому листок забезпечує активний газообмін між рослиною і довкіллям

  Випаровування води ( транспірація) листками забезпечує висхідний потік води поживних речовин від кореня до надземної частини. Що більше води за одиницю часу випаровуватиме рослина, то інтенсивніше її коренева система поглинатиме розчини солей із ґрунту і швидше ці розчини надійдуть до кожної клітини її надземної частини.

  Випаровуючи воду, рослина знижує свою температуру і таким чином захищається від перегрівання. У спекотну погоду температура листка може бути на 4-6 °С нижчою, ніж у навколишньому повітрі.


  Другие видеоуроки по школьной программе смотрите на InternetUrok.ru

  Яка тривалість життя листків? Листки більшості квіткових рослин живуть лише протягом теплих місяців року. В однорічних видів вони відмирають разом з іншими надземними частинами рослини. У багаторічних дерев’янистих рослин листки часто живуть протягом одного року і повністю опадають певної пори. У рослин наших широт (береза, клен, липа, яблуня, горобина і безліч інших) це відбувається восени. Такі рослини називають листопадними.

  У деяких рослин листки живуть кілька років. Придивіться до кімнатних рослин - фікуса чи монстери. Вони цілорічно зелені. Це тому, що листки в них живуть кілька років і замінюються поступово. Старі листки відмирають і водночас з’являються нові - молоді. Так само поступово замінюються листки і в багатьох рослин у природі (брусниця, лавровишня, верес, сосна, ялина та інші). Такі рослини називають вічнозеленими.

  Природне явище масового опадання листків у рослин на період несприятливих умов називають листопадом. Скидаючи листки, рослини захищаються від надмірної втрати води, адже коренева система за низьких температур не змогла б забезпечити нею рослину. У вічнозелених хвойних рослин (сосна, ялина) листки такі дрібні, що води випаровують небагато. Тому вони не скидають на зиму листки. Осінній листопад супроводжується зміною забарвлення листків -однією з перших ознак осені (мал. 123). Жовтіють берези, ясени та липи, рожевіють листки калини та брусниці, червоніє листя дикого винограду та клена. Що зумовлює це розмаїття барв осені? Ми вже згадували, що в листках рослин одночасно із зеленим пігментом -хлорофілом є й інші пігменти, зокрема золотаво-жовті, жовтогарячі, червоні. Ближче до осені в листках руйнується насамперед хлорофіл. Інші пігменти стійкіші, тому восени їхня наявність у листках стає помітною.

  Які чинники зумовлюють листопад? З настанням осені коротшає день, знижується температура повітря, зменшуються випаровування та надходження води через кореневу систему. Водночас посилюється відплив органічних речовин з листка в стебло та корінь. Тож листок, що відпав, має низький уміст потрібних рослині речовин. Натомість у ньому накопичуються різні шкідливі речовини. Скидаючи листки, рослина позбавляється непотрібних їй речовин. Поблизу стебла в черешку листка є шар клітин основної тканини (мал. 124). Восени ці клітини починають посилено ділитися, утворюючи впоперек черешка гладенькі та округлі клітини. Між ними виникають великі міжклітинники, тому ці клітини легко відокремлюються одна від одної. Достатньо краплини дощу чи подиху вітру, як листок опадає.

   Опале листя розкладають ґрунтові бактерії, гриби, тварини. Мінеральні солі, що утворилися внаслідок цього розкладу, знову використовують рослини (перегляньте ще раз малюнок 102).


  Узагальнимо знання

  ♦ Листок зверху та знизу вкритий покривною тканиною - шкіркою. У ній є продихи, які здатні регулювати інтенсивність газообміну та випаровування води.

  ♦ Під шкіркою розміщена основна фотосинтезуюча тканина. Крізь неї проходять жилки, що надають листку міцності, забезпечують надходження до листка води та неорганічних сполук і відтікання з нього новоутворених органічних речовин.

  ♦ Основними функціями листка є: фотосинтез, дихання та випаровування води (транспірація)

  Поповніть свій біологічний словник: продихи, судинно-волокнистий пучок, транспірація.  Опорний конспект:

  Тема№10. Внутрішня будова та функції листка. Листопад.

     Перевірте здобуті знання

  • Виберіть одну правильну відповідь

  1.    Визначте, чим заповнені міжклітинники в листку: з) тільки повітрям; б) тільки водою; в) повітрям і водяною парою.

  2.    Найбільше хлоропластів у листках міститься в клітинах: а) шкірки; б) жилок;

  в) стовпчастих; г) губчастих.

  • Дайте відповідь на запитання

  1.   Яка будова та функції продихів?

  2.  У яких клітинах листка відбувається фотосинтез?

  3.  Які функції в листках виконують жилки?

  4. Яке значення для рослин має транспірація?

  5.  Які рослини називають листопадними, а які - вічнозеленими? Наведіть приклади.

  6.  Що таке листопад? Які чинники його зумовлюють?

  7.  Яке значення листопаду для рослин?

  •  Поміркуйте! 

  1. Як розташування продихів пов’язане з умовами місцезростання рослин?


  Д/З: §28, 29; т/з 9,10 (опорний конспект); письмово відповіді на запитання тестів

  Категория: 6 класс | Добавил: valentina (07.04.2018)
  Просмотров: 76 | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Вход на сайт
  Поиск
  Календарь
  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання КаленДАРь - праздник на каждый день
  ***

  Copyright MyCorp © 2018
  Бесплатный конструктор сайтов - uCoz